Radostné mírové dožínky

signatura nečitelná

signatura nečitelná - Radostné mírové dožínky
datace:
rozměry: šířka 85,5 cm
celková výška/délka 60,5 cm
výtvarný druh: grafický design
námět: Rurální (venkovský)
materiál: papír
technika: tisk
původnost: autorská dobová rozmnoženina
značení:
inventární číslo: GD 34633
místo vzniku: ČSR

související díla

signatura nečitelná - Dva roky práce, dva roky blahobytu 1947-1948 signatura nečitelná - Kdo chce mír je členem svazu čsl.-sovětského přátelství signatura nečitelná - Česká půda českému lidu signatura nečitelná - ČSL krajský manifestační sjezd 27. a 28. září 1947 Plzeň signatura nečitelná - Iniciativa - produktivita. Hospodárnost - kvalita signatura nečitelná - 199. výstava východosl. muzea v Košiciach: V. Loffler B. signatura nečitelná - Kniha přítel pionýra signatura nečitelná - Dnes Tyršův odznak zdatnosti, zítra odznak vzorného vojáka signatura nečitelná - II. sjezd kulturních pracovníků Hradeckého kraje. Trutnov 18.-19.VI. signatura nečitelná - 1960-1970 10 let KPP, Klub přátel poezie signatura nečitelná - Česká státní spořitelna. Tvořte si úspory pro slunné dny signatura nečitelná - PVT Plzeňské výstavní trhy 1948 signatura nečitelná - Karlovy Vary Čechoslovakia (azb) signatura nečitelná - Mistrovství světa Mezinárodní kanoistická federace Praha ... 1958 signatura nečitelná - Kapitoly sovětských knih, kapitoly našeho věku. Pro Združení Čsl. nakladatele .. a Bratislav signatura nečitelná - Slovácký rok v Kyjově 1961 signatura nečitelná - Vsaetín, Valašsako v práci. Krajinská výstava 1949 signatura nečitelná - Oslavy 100 let od narození F.A. Šuberta 1849-1949 signatura nečitelná - Večer mladých, KSČ Zlín 1948 signatura nečitelná - Klatovy, okresní hospodářská komora signatura VJ - Ať žijí slavní partyzáni! Ať žijí bojovníci barikád signatura JH - Budeme obětavě plnit úkoly dvouletého plánu signatura RS - Československá národní demokracie signatura nečitelná - FČSF 76, Festival čes. a slov. filmů Brno signatura nečitelná - Čs. sociální demokracie pro republiku spokojených svobodných a šťastných lidí signatura nečitelná - Hanácké svátek v Holešově 1945 Květa Hniličková - Josef Sekera signatura T. - Výstava památek na popravu 21. června 1621. 1621-1921 signatura BM - Zločiny nacismu. Výstava dokumentárních snímků německých zvěrstev signatura Vi - Pomoc Slovensku. Sbírka zemského národního výboru 14.-27.X.1945