Únos Proserpiny

Franz Anton Maulbertsch

datace:
rozměry: šířka 52,5 cm
celková výška/délka 73,5 cm
výtvarný druh: obrazy
námět: Historie
materiál: plátno
technika: olej
původnost: originální autorské dílo
značení:
inventární číslo: Z 1644
místo vzniku: Vídeň (?)

související díla

Franz Anton Maulbertsch - Diana a Callisto, revers Dvě bohyně (Ráno a Poledne) Franz Anton Palko - Císařovna Marie Terezie se svými mladšími syny arcivévody Leopoldem, Ferdinandem a Maximiliánem – skica k obrazu pro letní refektář premonstrátského kláštera v Louce u Znojma Franz Anton Maulbertsch - Maří Magdalena maže mastmi nohy Kristovy při hostině u Šimona - farizeje Johann Georg Platzer - Únos Heleny Franz Anton Maulbertsch - Kázání sv. Jana Křtitele Franz Christoph Janneck - V ateliéru malíře Franz Anton Palko - Portrét brněnského malíře Jana Jiřího Etgense (1691 Brno - 1757 Brno) Franz Anton Maulbertsch - podle - Kristus a setník z Kafarnau Franz de Paula Ferg - Zimní krajina s bruslaři, selským stavením a věží Franz Anton Maulbertsch - Scéna ze starověké historie Paul Franz Herbst - Les s figurální stafáží II. Franz de Paula Ferg - Jarmark na okraji města Anton Doll, Franz Sax - Vollständige Anleitung zur Holzparkunst Franz Anton Palko - Portrét sochaře Gottfrieda Fritsche Franz Anton Maulbertsch - Nalezení sv. Kříže Franz Anton Maulbertsch - Potulný zpěvák s kukátkem Franz Christoph Janneck - Kristus a setník v Kafarnaum Franz Seraph von Lenbach - kopie - Max von Gomperz