Návrat na reorganizaci č. 480 ze dne 25.9.1967

Jan Kotík

Jan Kotík - Návrat na reorganizaci č. 480 ze dne 25.9.1967

Tvorba Jana Kotíka je nesmírně rozsáhlá a různorodá. Zahrnuje množství obrazů, kreseb, grafik a také objektů a instalací. Kromě volné tvorby se autor rovněž zabýval navrhováním užitého skla, grafickými úpravami a ilustracemi knih. Jeho raná tvorba je spojena s členstvím ve Skupině 42, jejímž programem byl civilismus a témata z každodenního života. V druhé polovině padesátých let patřil Jan Kotík k výrazným solitérním osobnostem, které se postupně odkláněly od konkrétních námětů směrem k abstraktnímu projevu – tzv. informelu. Smyslem informelu bylo prezentovat skrze umění bezprostředně prožívanou existenci. Kotík svá díla označoval jako „konfigurace“ a později „tabule“. Důležitá byla svoboda malířského gesta a proces vzniku spíše než finální výsledek. Obraz Návrh na reorganizaci č. 480 spojuje rastr černých a šedých koleček spolu s výraznými barvami, náhodnou expresivitu s jednotou a řádem. /// 


The work of Jan Kotík is extensive and varied, including a great number of paintings, drawings, prints as well as objects and installations. In addition to his non-commissioned work, he was also involved in designing applied glass, graphic design and book illustrations. His early work is linked to his membership in the Group 42 association, whose agenda was civil themes from everyday life. In the second half of the 1950s, Jan Kotík was one of the prominent solitary figures who gradually moved away from concrete subjects towards abstract expression of Art Informel. The purpose of Art Informel was to present an immediately experienced existence through art. Kotík referred to his works as "configurations" and later as "tableaux". The important aspect was the freedom of the painterly gesture and the process of creation rather than the result. The painting Proposal for Reorganisation No. 480 combines a grid of black and grey discs with bold colours and random expressiveness with unity and order.

datace:
rozměry: 2019-11-22
výtvarný druh: obrazy
námět: Abstraktní
materiál: plátno
technika: akryl
původnost: originální autorské dílo
inventární číslo: A 1413
datum akvizice: 1968
výstava: Jeskyně: Panorama designu