Stavba hotelu Continental

Helena Bochořáková-Dittrichová

Helena Bochořáková-Dittrichová - Stavba hotelu Continental

Brněnská grafička a malířka Helena Bochořáková-Ditrichová prožila velmi pestrý život, soudě alespoň podle jejích četných cest do zahraničí. Navštívila a ve svých dílech zdokumentovala snad všechna důležitá místa Evropy, pobývala v New Yorku, procestovala Severní Ameriku, Alpy, Řecko, Rusko a podívala se i do Malé Asie. Svoji pozornost zaměřovala na pouliční ruch velkoměst, mrakodrapy i exotické krajiny. Cestovatelské zážitky pak autorka zúročila nejen výtvarně, ale i literárně ve formě cestopisů. Jedním z nejvýznamnějších inspiračních prvků její tvorby byla práce a člověk jako budovatel velkých staveb. Autorku silně zaujaly zejména stavby velkých brněnských městských komplexů, jako byla třeba stavba domů na České ulici nebo o něco později stavba brněnského Zemského domu či obchodního střediska v centru města. Dokladem skutečnosti, že tato tematika v díle Bochořákové-Ditrichové přetrvala až do pozdní doby, je její umělecké zachycení jedné fáze růstu stavby hotelu Continental. Obraz, namalovaný v závěrečném tvůrčím období autorky, představuje zároveň její nejmonumentálnější dílo s civilizační či budovatelskou tématikou. /// 


The Brno graphic artist and painter Helena Bochořáková-Ditrichová lived a very colourful life, at least judging by her numerous trips abroad. She visited and documented in her works perhaps all the important places in Europe, stayed in New York, travelled through North America, the Alps, Greece, Russia and even visited Asia Minor. She focused her attention on the street bustle of cities, skyscrapers and exotic landscapes. The artist then capitalised on her travel experiences not only in art, but also in literature in the form of travelogues. One of the most important inspirational elements of her creations was work and man as a builder of large buildings. She was particularly interested in the construction of large Brno city complexes, such as the construction of houses on Česká Street or, a little later, the construction of Brno's Zemský dům or a shopping mall in the city centre. The fact that this theme persisted in Bochořáková-Ditrichová's work until later is evidenced by her artistic depiction of one phase of the growth of the Continental Hotel. The painting, created in the artist's final creative period, also represents her most monumental work with a civilisation or construction theme.

datace:
rozměry: 2019-11-13
výtvarný druh: obrazy
námět: Město
materiál: plátno, šepsované
technika: olej
původnost: originální autorské dílo
značení:
inventární číslo: A 2312
datum akvizice: 1982
výstava: Jeskyně: Panorama designu