Ženské torso

Vincenc Makovský

Vincenc Makovský - Ženské torso

Vincenc Makovský patří mezi nejvýznamnější české sochaře 20. století. Byl průkopníkem průmyslového designu, brilantním kreslířem, malířem a uměleckým pedagogem. Jeho tvorba byla silně ovlivněna avantgardním uměleckým hnutím dvacátých let i ročním stipendijním pobytem ve Francii. Plastika Torzo (1932) vznikla v autorově vrcholném období a představuje jeden z názorných příkladů autorovy záliby v překvapivém spojení kontrastně nesourodých prvků – konstruktivního a lyrického, reality a abstrakce. Do bronzového oblého torza ženského těla je zezadu připojena zahnutá kovová tyč, která může působit jako nepatřičný element. Zároveň ale představuje technický funkční prvek, sloužící jako podpěra plastiky. Ve stejném období jako Torzo vznikly i dvě patrně nejznámější Makovského plastiky Dívčí sen (1932) a Dívka s děckem (1933). Obě svou poetikou silně rezonují s dobovým surrealistickým hnutím a svého autora bezpečně řadí k nejpřednějším osobnostem meziválečné avantgardy. /// 


Vincenc Makovský is one of the most important Czech sculptors of the 20th century. He was a pioneer of industrial design, a brilliant draughtsman, painter and art teacher. His work was strongly influenced by the avant-garde art movement of the 1920s and a one-year scholarship in France. The sculpture Torso (1932) was created during the artist's peak period and represents one of the most illustrative examples of the artist's penchant for a surprising combination of contrastingly disparate elements - the constructive and the lyrical, reality and abstraction. A curved metal rod is attached to the rounded bronze torso of a woman's body from behind, which may appear as an improper element. But at the same time, it is a technical functional element, serving as a support for the sculpture. Two of Makovský's most famous sculptures, Girl's Dream (1932) and Girl with Child (1933), were made in the same period as Torso. Both resonate strongly with the surrealist movement of the time by their poetics and place their artist among the foremost figures of the interwar avant-garde.

datace:
rozměry: 2019-12-02
výtvarný druh: sochy
námět: Akt
materiál: bronz
technika: odlévání
původnost: originální autorské dílo
značení:
inventární číslo: E 391
datum akvizice: 1964
místo vzniku: ČSR
výstava: Jeskyně: Panorama designu