Výstava soudobé kultury v Československu 1928 Brno

František (Václav) Süsser

František (Václav) Süsser - Výstava soudobé kultury v Československu 1928 Brno

Výstava soudobé kultury v Československu byla uspořádána k desátému výročí vzniku Československé republiky. Celý projekt byl koncipován jako přehlídka a oslava úspěchů desetileté existence republiky v nejrůznějších sférách duchovní i hmotné kultury. Expozice vědy, školství a umění, ale také technických, hospodářských a dalších oborů lidské činnosti byly prezentovány na nově vybudovaném výstavišti v Brně-Pisárkách, jehož urbanismus a architektura patří ke špičkám evropské stavební kultury 20. století. K propagaci výstavy byla vypsána soutěž na plakát, v níž zvítězil návrh brněnského malíře a grafika Františka Süssera, který zvolil motiv Republiky v podobě klasicistně pojaté ženské figury. Je oděná ve vlající antikizující róbě. Hledí do rozevřené knihy s letopočtem 1928, kterou svojí pravou rukou pozvedá do výše. Její levá ruka s planoucí pochodní je vystrčena před tlamu českého lva, který postavu Republiky podepírá. Lev ve skoku s vyplazeným jazykem, drápy a s korunkou – symbol české státnosti. ///


The Exhibition of Contemporary Culture in Czechoslovakia was organised to celebrate the tenth anniversary of the Czechoslovak Republic. The whole project was conceived as a showcase and celebration of the achievements of the first decade of the republic in various spheres of spiritual and material culture. Exhibits of science, education and art, as well as technical, economic and other fields of human activity were presented at the newly built exhibition centre in Brno-Pisárky, whose urban planning and architecture are among the top examples of European building culture of the 20th century. To promote the exhibition, a competition for a poster was announced, in which the winning design was by the Brno painter and graphic artist František Süsser, who chose the motif of the Republic in the form of a classically conceived female figure. She is dressed in a flowing, antique robe and looking into an open book with the year 1928, which she raises up in her right hand. Her left hand with a flaming torch is extended in front of the mouth of the Czech lion, which supports the figure of the Republic. The lion in mid-leap with tongue and claws out and wearing a crown is a symbol of Czech statehood.

datace:
rozměry: celková výška/délka 63,3 cm
šířka 94,5 cm
výtvarný druh: grafický designplakát
materiál: papír
technika: tisk z plochy (ofset)
původnost: autorská dobová rozmnoženina
inventární číslo: GD 21049
datum akvizice: 1978
místo vzniku: ČSR
výstava: Jeskyně: Panorama designu