Jablonec 73, 1. mezinárodní výstava skla a porcelánu

Rostislav Vaněk

Rostislav Vaněk - Jablonec 73, 1. mezinárodní výstava skla a porcelánu

Od konce padesátých let se v Jablonci nad Nisou konaly v pravidelném tříletém cyklu výstavy bižuterie, na jejichž realizaci se podílel výkvět největších osobností československého výstavnictví a designu. Koncem šedesátých let se výstavy bižuterie již střídaly s výstavami spotřebního zboží. K nim v roce 1973 přibyla také mezinárodní výstava skla a porcelánu. Tím byl tříletý cyklický program dotvořen.

První mezinárodní výstava skla a porcelánu Jablonec 73 znamenala počátek desetileté spolupráce Rostislava Vaňka na tvorbě plakátů k jabloneckým výstavám. Jeho návrhy se vyznačovaly vkusným propojením soudobé typografie s uměleckou fotografií. Na Vaňkově plakátu z roku 1973 vyplňuje celou plakátovou plochu fotografie porcelánové mísy s barevnými soustřednými kruhy a logem jabloneckých výstav od Josefa Týfy v centru kompozice. Týfovo logo bylo vybráno v roce 1965 ve veřejné soutěži a tvoří ho nepravidelná pěticípá hvězda s pětilistým květem.  /// 


From the end of the 1950s, exhibitions of artificial jewellery were held in Jablonec nad Nisou in a regular three-year cycle, with the participation of the prominent figures of Czechoslovak design and exhibition design. By the end of the 1960s, the artificial jewellery shows alternated with exhibitions of consumer goods. In 1973, an international exhibition of glass and porcelain was added. This completed the three-year cyclical programme.

The first international exhibition of glass and porcelain Jablonec 73 marked the beginning of Rostislav Vaněk’s ten-year cooperation in creating posters for exhibitions in Jablonec. His designs were characterised by a tasteful combination of contemporary typography and artistic photography. In Vaněk’s poster from 1973, a photograph of a porcelain bowl with coloured concentric circles and the logo of the Jablonec exhibitions by Josef Týfa in the centre of the composition fills the entire poster area. Týfa’s logo was chosen in 1965 in a public competition and consists of an irregular five-pointed star with a five-petalled flower. 

datace:
rozměry: celková výška/délka 97 cm
šířka 67 cm
výtvarný druh: grafický designplakát
námět: Jiný
materiál: papír
technika: tisk z plochy (ofset)
původnost: autorská dobová rozmnoženina
inventární číslo: GD 35974
datum akvizice: 2010
místo vzniku: ČSR
výstava: Jeskyně: Panorama designu