Speciální olympiáda v Praze (Strahov, 1.–3. 7. 1991)

Dagmar Hochová

Dagmar Hochová - Speciální olympiáda v Praze (Strahov, 1.–3. 7. 1991)
Speciální olympiáda v Praze (Strahov, 1.–3. 7. 1991). První celostátní soutěž pro sportovce s mentálním postižením uspořádalo Československé hnutí speciálních olympiád. Poslanci České národní rady na tribuně, v popředí Eva Kalousová a Zdeněk Bárta.