z kolekce Oděvní partitury insp. dílem Milana Grygara

Liběna Rochová

Liběna Rochová - z kolekce Oděvní partitury insp. dílem Milana Grygara

Módní designérka roku 2015 ceny Czech Grand Design

Grand designérka roku 2015 ceny Czech Grand Design

 

Kolekce Oděvní partitury je inspirována tvorbou Milana Grygara, díly ze série Partitury a Antifony. Modely oscilují mezi uměleckými kreacemi typu fashion art a nositelným oděvem, Grygarovy sochy a obrazy jsou přeneseny tiskem na látky. Dvacet pět modelů rozdělila autorka do čtyř tematických okruhů: první tvoří modely/objekty, kde byly fotografie papírových soch přeneseny na speciální podklad z papíru a polyesteru. Druhé téma pracuje s aplikací částí soch na šaty z double polyesteru, třetí transformuje černobílé objekty a obrazy do oděvu. Čtvrtá část kolekce je vytvořena z metráže, jejíž dezén vytvořila Jitka Škopová, vedoucí Ateliéru textilní tvorby na UMPRUM, na základě volné inspirace dílem Milana Grygara.


Fashion Designer of the Year 2015 Award – Czech Grand Design

Grand Designer of the Year 2015 Award – Czech Grand Design

 

The Fashion Scores collection is inspired by the work of Milan Grygar, his artworks from the Music Scores and Antiphons series. The models oscillate between fashion art creations and wearable clothing, Grygar’s sculptures and paintings are transferred by printing on fabrics. The twenty-five models are divided into four thematic areas: the first consists of models/objects where photographs of paper sculptures have been transferred onto a special substrate made of paper and polyester. The second theme works with the application of parts of the sculptures onto clothes made of double polyester, while the third transforms black and white objects and images into clothing. The fourth part of the collection is made of fabric roll material, the rapport of which was created by Jitka Škopová, head of the Textile Design Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, based on free inspiration from the work of Milan Grygar.

datace:
výtvarný druh: textil
materiál: polyester
technika: netkaná textilie
inventární číslo: PMD 46
lokace: UPM/204/ROCHOVA