sklenice

neurčený autor

neurčený autor - sklenice

Znalost techniky lisování skla sahá až do starověku, ale teprve počátkem 19. století byl dotažen průmyslový výrobní postup, který přinesl zlevnění výroby, když kvalifikovanou řemeslnou práci nahradil lisovací stroj. Tvar skleněného výrobku nevzniká foukáním na píšťale, ale tvarováním skloviny pomocí kovové formy s vnitřním jádrem. Technicky bylo lisování skla rozvinuto ve Spojených státech kolem roku 1825. Z počátku se kopírovalo tradiční broušené sklo, proto si lisované sklo získalo pověst levné (a nevkusné) náhražky. První lisované sklo v Čechách produkovala harrachovská sklárna v Novém Světě (1833) a Meyerova sklárna v Adolfově u Vimperka (1836). Přesto i v polovině 19. století převládala v českých zemích rukodělná výroba, protože tvrdost české skloviny byla pro lisování méně vhodná. Lis se stal samozřejmou součástí výrobního programu českých skláren až v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století, kdy se provozy vybavovaly novými stroji, pece se vytápěly uhlím a používaly se levnější a čistší suroviny. ///


The knowledge of glass pressing techniques dates back to antiquity, but it was not until the early 19th century that an industrial production process was perfected that brought cheaper production where skilled craftsmanship was replaced by the pressing machine. The shape of the glass product is not created by blowing on a blowpipe, but by shaping the molten glass using a metal mould with an inner core. Glass moulding was technically developed in the United States around 1825. Initially, traditional cut glass was copied and moulded glass gained a reputation as a cheap (and tasteless) substitute as a result. The first pressed glass in Bohemia was produced by the Harrachov glassworks in Nový Svět (1833) and Meyer's glassworks in Adolfov near Vimperk (1836). Nevertheless, even in the middle of the 19th century, handmade production prevailed in the Czech lands because the hardness of Czech glass was less suitable for pressing. The press did not become a commonplace part of the production programme of Czech glassworks until the 1860s and 1870s, when plants were equipped with new machinery, the furnaces were heated with coal and cheaper and cleaner raw materials were used.

datace:
rozměry: celková výška/délka 10,5 cm
výtvarný druh: sklolisované sklo
námět: Jiný
materiál: sklo kobaltové, barevná
technika: lisování
inventární číslo: U 14430
datum akvizice: 1950
místo vzniku: Čechy
výstava: Jeskyně: Panorama designu