dvoumístná kubistická pohovka

Josef Gočár

Josef Gočár - dvoumístná kubistická pohovka

Žák a spolupracovník Jana Kotěry Josef Gočár je autorem jednoho z ikonických příspěvků k českému architektonickému kubismu v podobě Domu u Černé Matky boží postaveného v centru české metropole. Realizované interiéry a mobiliář jsou ještě směsicí nového kubistického pojetí a vídeňské moderny, ale následující Gočárovy návrhy nábytkového vybavení už vykazují plné kubistické zaujetí. Navrhl několik nábytkových souborů, ve kterých pohovka vždy zaujímala zvláštní postavení. Je to bezesporu dáno tím, že proporce tohoto kusu nábytku umožňují, aby dostatečně vynikla sošnost návrhu. Vystavená pohovka byla součástí vybavení bytu Emila Filly a o intenzitě vztahu těchto dvou protagonistů českého kubismu svědčí i to, že Gočár byl prvním majitelem jednoho z oceňovaných Fillových obrazů Hráči šachu z roku 1908. ///


Josef Gočár, a pupil and collaborator of Jan Kotěra, is the designer of one of the iconic contributions to Czech architectural cubism in the form of the House at the Black Mother of the Lord built in the centre of the Czech capital. The interiors and furnishings are still a mixture of the new cubist concept and Viennese modernism, but Gočár's subsequent furniture designs already show a full cubist bias. He designed several furniture sets in which the sofa always occupied a special position. This is undoubtedly because the proportions of this piece of furniture allow the statuesque nature of the design to be sufficiently prominent. The sofa on display was part of the furnishings in Emil Filla's apartment, and the intensity of the relationship between these two protagonists of Czech Cubism is evidenced by the fact that Gočár was the first owner of one of Filla's most valued paintings, The Chess Players, from 1908.

datace:
rozměry: celková výška/délka 102 cm
šířka 177 cm
hloubka/tloušťka 92 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek sedací
námět: Flóra
materiál: dřevo dubové
technika: dýhování
původnost: výroba kusová
inventární číslo: U 16683
datum akvizice: 1962
místo vzniku: Praha
výstava: Jeskyně: Panorama designu