Náhrdelník Krajina ve tvaru rtů

Václav Cigler

Václav Cigler - Náhrdelník Krajina ve tvaru rtů

Sklářský výtvarník, šperkař, tvůrce instalací a site-specific prací Václav Cígler. Jedna z nejvýraznějších postav světového sklářského umění. Mnohostranný umělec, kromě objektů ze skla, prostorových kompozic pro architekturu nebo návrhů svítidel se věnuje také utopickým projektům v krajině. Kontakt se slovenským akčním uměním přiměl Ciglera věnovat se kromě skla také šperkům, které ale nechápal jako pouhou ozdobu, ale jako objekt, tělové umění. Ciglerův šperk měl probouzet vzájemné vnímání a sebevnímání, byl rozšířením a pokračováním těla. Šperky prezentovala pražská Galerie Platýz, kde Ludmila Vachtová pořádala výstavy doplněné módními přehlídkami. V roce 1967 se Ciglerovy šperky objevily na EXPO v Montrealu. Literární noviny současně publikovaly fotografie Dagmar Hochové, které měly být návodem, jak tyto šperky, prodávané souběžně v Platýzu, nosit. Ciglerovy šperky si v roce 1967 údajně koupil oděvní designér Pierre Cardin, kterému byla kosmicko-futuristická estetika velmi blízká. /// 


Glass artist, jewellery designer, creator of installations and site-specific works Václav Cígler. One of the most prominent figures in the world of glass art. A multifaceted artist, besides glass objects, spatial compositions for architecture or lighting designs, he is also involved in utopian projects in the landscape. Contact with Slovak action art led Cigler to devote himself to jewellery in addition to glass, but he understood it not as mere decoration, but as an object, body art. Cigler's jewellery was meant to awaken mutual perception and self-perception, it was an extension and continuation of the body. The jewellery was presented by the Galerie Platýz in Prague, where Ludmila Vachtová organised exhibitions accompanied by fashion shows. In 1967, Cigler's jewellery appeared at the EXPO in Montreal. At the same time, the Literární noviny newspaper published photographs by Dagmar Hochová, intended as a guide to how to wear the jewellery, sold simultaneously at Platýz. In 1967 Cigler's jewellery was reportedly bought by the clothing designer Pierre Cardin, who was very close to the cosmic-futurist aesthetic.

datace:
rozměry: celková výška/délka 27,5 cm
průměr/ráže 6 cm
výtvarný druh: šperkyšperk
materiál: mosaz
technika: kombinovaná technika
původnost: Originální autorské dílo
inventární číslo: U 20375
datum akvizice: 1968
místo vzniku: Praha
výstava: Jeskyně: Panorama designu