křeslo - lehátko

Adolf Loos

Adolf Loos - křeslo - lehátko

Přestože nemůžeme tvrdit, že toto křeslo navrhl Adolf Loos, je nejčastěji spojováno právě s Loosovou interiérovou tvorbou. Jedná se totiž o typ křesla, který se vyráběl v Anglii a Loos si jej nechal vyrábět mimo jiné také ve Spojených UP závodech, které založil a vedl Jan Vaněk. O blízkém vztahu Jana Vaňka a Adolfa Loose svědčí i to, že společně s Arnoštem Wiesnerem připravili první číslo časopisu Bytová kultura, které vyšlo v roce 1924. Adolf Loos umisťoval toto křeslo do některých interiérů, které zařizoval, přičemž tím nejznámějším je vybavení Müllerovy vily. Adolf Loos byl velkým vyznavačem anglické kultury, která podle něj dbala především na účelnost a maximální pohodlí uživatelů. Loosovi na anglických vzorech imponovala jejich spojitost s klasicistní tradicí, což je ostatně patrné i na tomto křesle. ///


Although we cannot claim that this chair was designed by Adolf Loos, it is most often associated with Loos' interior design work. It is a type of chair that was made in England and Loos had it made in the United UP factories, founded and run by Jan Vaněk. The close relationship between Jan Vaněk and Adolf Loos is evidenced by the fact that together with Arnošt Wiesner they edited the first issue of the magazine Bytová kultura (Housing Culture), which was published in 1924. Adolf Loos placed this chair in some of the interiors he furnished, the most famous being the furnishing of the Müller House. Loos was a great admirer of English culture, which, in his view, primarily focused on efficiency and maximum comfort for its users. What impressed Loos about English designs was their connection with classical tradition, which is also evident in this armchair.

datace:
rozměry: celková výška/délka 75 cm
šířka 75 cm
hloubka/tloušťka 115 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek sedací
námět: Jiný
materiál: dřevo dubové
technika: čalounění
původnost: výroba tovární
inventární číslo: U 26807
datum akvizice: 1979
místo vzniku: Brno
výstava: Jeskyně: Panorama designu