konvice kávová ze soupravy

František Firma Bibus a syn

František Firma Bibus a syn - konvice kávová ze soupravy

Původně stříbrnická dílna František Bibus a syn vyráběla zlaté a stříbrné řetízky, později svícny, pudřenky, šperkovnice, tabatěrky, zapalovače či jídelní příbory. Z malé dílenské výroby stříbrných řetízků se rozšířila na tovární výrobu stolního nádobí, čajových podnosů, toaletních a kuřáckých souprav ze stříbra a postříbřených kovů, jimiž Bibus zásoboval celý region, ale také Prahu, Brno a Vídeň. V meziválečné době byly ze sortimentu firmy velmi oblíbené stříbrné moka a čajové servisy, likérové soupravy nebo kompotové mísy. Po vzniku Československa se stala největším výrobcem postříbřeného alpakového zboží. Předměty z alpaky měly být levnější variantou stříbrného zboží. Alpaka je slitina mědi a niklu, dále zinku a případně dalších kovů. V Německu se jí říkalo „nové stříbro“. Nejstarší nálezy jsou známé z Číny, kde se nazývala pakfong neboli bílá měď. ///


Originally, the silversmith workshop of František Bibus and Son produced gold and silver chains, later candlesticks, powder boxes, jewellery boxes, tabards, lighters and cutlery. From a small workshop production of silver chains, it expanded to factory production of tableware, tea trays, toiletry and smoking sets made of silver and silver-plated metals, which Bibus supplied to the whole region, and further to Prague, Brno and Vienna. Silver mocha and tea sets, liqueur sets and compote bowls were very popular in the interwar period. After the establishment of Czechoslovakia, the company became the largest producer of silver-plated alpaca goods. Alpaca items were supposed to be a cheaper version of silverware. Alpaca is an alloy of copper and nickel, as well as zinc and possibly other metals. In Germany it was called "new silver". The earliest finds known to us are from China, where it was called pakfong, or white copper.

datace:
rozměry: průměr/ráže 10,5 cm
celková výška/délka 17 cm
výtvarný druh: kovyNádoba
materiál: alpaka
původnost: Originální kolektivní dílo
značení:
inventární číslo: U 28917
datum akvizice: 1987
místo vzniku: Moravská Třebová
výstava: Jeskyně: Panorama designu