Dámský plášť

OP Prostějov

OP Prostějov - Dámský plášť

V roce 1967 se v časopise Žena a móda objevil článek s názvem Stříbrná reportáž. Upozorňoval čtenářky na nový trend zv. Paris Look, preferující stříbrnou barvu na oděvu i doplňcích. V souvislosti se soupeřením mezi oběma stranami železné opony v dobývání vesmíru přicházeli pařížští oděvní designéři s kosmicko-futurologickými kolekcemi, tzv. space-age fashion. Důležitý byl umělý vzhled podpořený novými syntetickými materiály a „vesmírná“ stříbrná barva. Mezi nejinspirativnějšími kolekcemi stylu space-age byla např. Moon Girl Andrého Courrègese, Cosmos Pierra Cardina nebo modely z kovových a plastových komponentů Paco Rabanna. Dámský plášť vyrobila oděvní firma OP Prostějov zaměřená na šití dámské a pánské konfekce; v době socialismu byla největším československým konfekčním podnikem. V roce 2010 tam byla výroba ukončena. /// 


In 1967, an article entitled Silver Report appeared in the Žena a móda (Woman and Fashion) magazine. It drew its readers' attention to a new trend called the Paris Look, favouring silver in clothing and accessories. In the context of the rivalry between the two sides of the Iron Curtain in the conquest of space, Parisian clothing designers were coming up with space-futurological collections, the so-called space-age fashion. An artificial look supported by new synthetic materials and a "spacey" silver colour were all important. Among the most inspiring space-age collections were André Courrèges' Moon Girl, Pierre Cardin's Cosmos and Paco Rabanne's models made of metal and plastic components. The women's coat was produced by the OP Prostějov clothing company, which focused on women's and men's ready-to-wear clothing; during the communist era, it was the largest Czechoslovak clothing company. In 2010 production was terminated there.

datace:
výtvarný druh: textiloděvy
materiál: chemická vlákna
technika: šití
značení:
inventární číslo: U 29706
datum akvizice: 1990
místo vzniku: Prostějov
výstava: Jeskyně: Panorama designu