Tlející list

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák - Tlející list

Designérská skupina Atika existovala pouze pět let (1987–1992), ale za tuto krátkou dobu se dokázala v československém prostředí nejkoncentrovaněji a nejuceleněji přihlásit k postmoderně a zpochybnit ustálený přístup k produkci a užívání nábytku a dalších interiérových prvků. Šokovala originalitou a provokovala vtipem a nadhledem. Expresivní pohovky Bohuslava Horáka se už od prvních společných výstav skupiny Atika staly značkou skupinových aktivit. Pohovky nazvané Stará kůže nebo Tlející list se dostaly na stránky předních zahraničních časopisů a v mezinárodním kontextu byly dokladem odlišnosti české postmoderny od světových trendů. Horák hledal inspiraci v přírodě, která ho fascinovala neúprosností koloběhu zrodu, zrání a zániku. /// 


The Atika design group existed for only five years (1987–1992), but in this short time it managed to make the most concentrated and comprehensive statement on postmodernism in the Czechoslovak environment and to challenge the established approach to the production and use of furniture and other interior elements. It shocked people with its originality and provoked them with wit and its detached approach. Bohuslav Horák’s expressive sofas became a trademark of the group’s activities from the first joint exhibitions of the Atika group. The sofas, called Old Leather or Decaying Leaf, made it onto the pages of leading foreign magazines and in an international context were proof of the difference between Czech postmodernism and world trends. Horák sought inspiration in nature, which fascinated him with the inexorable cycle of birth, maturity and extinction.

datace:
rozměry: celková výška/délka 107 cm
šířka 216 cm
hloubka/tloušťka 119 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek sedací
námět: Flóra
materiál: kov
technika: svařování
původnost: originální autorské dílo
inventární číslo: U 29825
datum akvizice: 1991
místo vzniku: Praha
výstava: Postmoderna