Marabu

Artěl

Artěl - Marabu

První třetina 20. století by se mohla nazývat zlatou érou umělecké hračky. Vztahům mezi uměním, tvořivostí a dětstvím se věnovaly četné texty v mnoha dobových časopisech, muzea prezentovala hračky na svých výstavách. Hned na první jubilejní výstavě uměleckořemeslného sdružení Artěl v Praze v roce 1908 byly představeny originální dřevěné hračky. K prvním hračkám patřily Brunnerovy figurky selek a dragounů na koních a píšťalky-pávi, inspirované lidovou hračkářskou tvorbou, figurky Václava Špály i Jaroslava Bendy, později Jaroslava Horejce a Vratislava Huga Brunnera. Artěl sdružující výtvarníky různých oborů se zaměřoval na tvorbu užitého umění, interiérového designu a navrhování předmětů denní potřeby. Řada výrobků, především keramika nebo hračky, vstoupila do povědomí jako díla „českého kubismu“ nebo „českého art-deca“. ///


The first third of the 20th century could be called the golden age of art toys. The relationship between art, creativity and childhood was the subject of numerous texts in many contemporary magazines, and museums presented toys in their exhibitions. Original wooden toys were presented at the very first exhibition of the Artěl arts-and-crafts association in Prague in 1908. The first toys included Brunner's figurines of peasant women and dragoons on horseback and peacock whistles, inspired by folk toy-making, figurines by Václav Špála and Jaroslav Benda, and later by Jaroslav Horejc and Vratislav Hugo Brunner. Artěl, which brought together artists of various disciplines, focused on the creation of applied art, interior design and the design of everyday objects. Many products, especially ceramics and toys, became known as works of "Czech Cubism" or "Czech Art Deco".

datace:
rozměry: šířka 14 cm
hloubka/tloušťka 7 cm
celková výška/délka 23 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designhračka
námět: Fauna
materiál: dřevo
technika: polychromie
původnost: výroba dílenská
inventární číslo: U 30054
datum akvizice: 1993
místo vzniku: Praha
výstava: Jeskyně: Panorama designu