Vlastislav Hofman - židle

Fenomén českého kubismu, v jehož objevování byli nejdůslednější Vlastislav Hofman a členové uměleckořemeslného sdružení Artěl, vynesl na výsluní „krystalické tvary“. Ty s velkou invencí uplatňoval Vlastislav Hofman nejen v architektuře, ale i v návrzích nábytku. Své pokusy o dosažení co nejpůsobivějších tvarů opíral  o světlo jako tvárný prostředek. Záměrné inscenování hry světel a stínů mělo zdůraznit fyzickou podstatu předmětů stejně jako jejich tajuplnost. K těmto návrhům patří i nábytkový soubor, který vznikl pro malíře Josefa Mařatku; Hofman zde zdůrazněním fazet nohou jednotlivých kusů rozehrává jemnou hru trojúhelníkových ploch proti sobě skládaných dýh.  ///


The phenomenon of Czech cubism, which Vlastislav Hofman and members of the Artěl arts-and-crafts association were the most consistent in discovering, brought "crystalline shapes" into the limelight. Vlastislav Hofman applied them with great inventiveness both in architecture and in furniture design. He based his attempts to achieve the most impressive shapes on light as a malleable medium. The deliberate introduction of the play of light and shadow was intended to emphasise the physical nature of objects as well as their mysteriousness. One of these designs is a furniture set created for the painter Josef Mařatka; Hofman emphasises the facets of the legs of the individual pieces by initiating a subtle play of triangular surfaces of veneers stacked against each other.

datace:
rozměry: šířka 43 cm
celková výška/délka 92 cm
hloubka/tloušťka 46 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek sedací
námět: Jiný
materiál: dřevo dubové
technika: dýhování
původnost: replika
inventární číslo: U 30869
datum akvizice: 1994
místo vzniku: Praha
výstava: Jeskyně: Panorama designu