galoše „Pařížanky“

neurčený autor

neurčený autor - galoše „Pařížanky“

V padesátých letech se ve Svitu v Gottwaldově (Zlíně) vyráběly gumové přezůvky, lidově přezdívané „stadionky“, původně určené „do deště a blátivého počasí“. V roce 1958 začal podnik kolabovat pod náporem stoupajících objednávek. Přesto, že se zde ročně vyrobilo na 3,5 milionu párů těchto bot z pryže, nabídka nestačila uspokojovat poptávku. Časopis Žena a móda nabádal dámy, aby stadionky nenosily místo běžné obuvi i za slunných dní, do restaurací a kaváren, nebo dokonce na taneční parket. V tehdejším Gottwaldově gumovým botám přezdívali „šedý mor“. Aby byla uspokojena vysoká poptávka po oblíbených stadionkách, rozšířila se výroba pryžových bot ze Svitu Gottwaldov také do Závodů 29. augusta v Partizánském, rovněž do znárodněné Baťovy továrny. Této bílé variantě stadionek se pro jejich „luxusnější“ vzhled říkalo „Pařížanky“. /// 


In the 1950s, rubber galoshes, popularly known as "stadium shoes" and originally intended for "rain and muddy weather", were produced in Svit in Gottwaldov (Zlín), In 1958, the company began to collapse under the pressure of rising orders. Despite the fact that 3.5 million pairs of these rubber boots were produced annually, supply was not sufficient to meet demand. The Woman and Fashion magazine urged ladies not to wear stadium shoes instead of casual shoes on sunny days, to restaurants and cafes, or even on the dance floor. In Gottwaldov at that time, rubber shoes were nicknamed "the grey plague". To satisfy the high demand for the popular stadium shoes, the production of rubber shoes from Svit Gottwaldov was expanded to the 29 August Works in Partizánske, another nationalised Bata factory. This white version of the stadium shoes was called "Parisians" for their more "luxurious" appearance.

datace:
výtvarný druh: textilobuv
materiál: textilie jiná
technika: šití
inventární číslo: U 31334
datum akvizice: 1997
výstava: Jeskyně: Panorama designu