„Americká“ kuchyňská skříň

neurčený autor

neurčený autor - „Americká“ kuchyňská skříň

Přes všechny změny, které s sebou přinesla první světová válka (nárůst podílu žen na veřejném dění, rovnocenná možnost vzdělání, legislativní změny), měla být žena v meziválečném Československu stále především matkou, manželkou a dobrou hospodyňkou. Zaměstnaná žena měla usilovat o modernizaci domácnosti, která by jí spořila čas a práci. Inspirací pro zástupkyně ženského hnutí, národohospodáře, inženýry, hygieniky a architekty se staly zejména práce amerických reformátorek. Ty povzbuzovaly ženy v používání nejmodernějších elektrických kuchyňských přístrojů. Lepší efektivita kuchyňské práce spočívala jak v architektonickém návrhu, který by minimalizoval zbytečnou námahu žen, tak v zavedení domácích spotřebičů. Ideálním příkladem byl vystavený exemplář kuchyňské skříně nazvaný Miss Amerika, kterou mohli návštěvníci obdivovat na Výstavě moderní ženy, která proběhla v roce 1929 na brněnském výstavišti. Tento „americký všeobsáhlý kuchyňský příborník“ prezentovala firma Česká práce sídlící na Cejlu a propagovala jej pod heslem „Uspořme ženám času, práce a námahy!“ ///


Despite all the changes brought about by the First World War (the increase in women's participation in public affairs, equal educational opportunities, legislative changes), a woman in interwar Czechoslovakia was still primarily expected to be a mother, a wife and a good housewife. The employed woman was supposed to strive for modernisation of the household, which would save her time and labour. Women's movement representatives, national economists, engineers, hygienists and architects were particularly inspired by the work of American reformers. They encouraged women to use the latest electric kitchen appliances. Improved efficiency in kitchen work consisted both in architectural design that minimised women's unnecessary effort and in the introduction of domestic appliances. An ideal example of this was the kitchen cabinet on display, called Miss America, which visitors could admire at the Modern Woman Exhibition in 1929 at the Brno Exhibition Centre. This "American all-encompassing kitchen sideboard" was presented by the Czech Work company based in Cejl and promoted under the slogan "Let's save women time, work and effort!"

datace:
rozměry: celková výška/délka 193 cm
šířka 161 cm
hloubka/tloušťka 71 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek skříňový
námět: Jiný
materiál: dřevo smrkové
technika: lakování
původnost: výroba tovární
inventární číslo: U 31461
datum akvizice: 2000
místo vzniku: Morava
výstava: Jeskyně: Panorama designu