Jiří Šuhájek - Maják

Jiří Šuhájek vystudoval Střední průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, poté VŠUP u Stanislava Libenského a následně Royal College of Art v Londýně, kde si poprvé vyzkoušel technologii foukaného a z volné ruky tvarovaného hutního skla. Zkušenosti si ještě rozšířil studijními cestami do skláren na Muranu a na univerzity v Amsterodamu a Edinburghu. Působil jako designér v podniku Karlovarské sklo, n. p. Moser, poté navrhoval pro ÚBOK, jeho sklo se realizovalo v Novém Boru a v Crystalexu. Po roce 1989 se stal uměleckým ředitelem sklárny B.A.G. a Barovier & Toso ve Vsetíně. Jako pedagog působil na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Spolu s návrhy Ronyho Plesla tvořil design Jiřího Šuhájka podstatnou část veškerého sortimentu skla vsetínské firmy B.A.G. Šuhájek tu dostal možnost uplatnit svůj umělecký talent i na mezinárodní scéně. Nové kolekce se vzorovaly a prezentovaly dvakrát do roka na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. Šuhájkovy návrhy nápojového skla nepopírají funkčnost a stavební logiku nádob, charakteristický je ale jeho výtvarný vtip. Jeho expresivní a odvážný design umožnil vsetínské sklárně najít nové zákazníky. Kolekce Maják získala v roce 1995 Národní cenu za design. /// 


Jiří Šuhájek completed the Secondary School of Glassmaking in Kamenický Šenov, and then graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague under Stanislav Libenský and the Royal College of Art in London, where he first tried the technology of blown and freehand furnace shaped glass. He extended his experience by studying in the glassworks in Murano and at the universities of Amsterdam and Edinburgh. He worked as a designer at Karlovarské sklo, n. p. Moser, then designed for ÚBOK, his glass designs were realized in Nový Bor and Crystalex. After 1989 he became the artistic director of the glassworks B.A.G. and Barovier & Toso in Vsetín. He worked as a teacher at the Secondary School of Glassmaking in Valašské Meziříčí and at Tomáš Baťa University in Zlín.

Together with Rony Plesl, Jiří Šuhájek’s designs formed a substantial part of the entire range of glassware of the Vsetín company B.A.G. Šuhájek was also given the opportunity to show his artistic talent on the international stage. New collections were modelled and presented twice a year at the Ambiente trade fair in Frankfurt am Main. Šuhájek’s designs for drinking glass do not deny the functionality and structural logic of the vessels, but his artistic wit is characteristic. His expressive and bold design enabled the glassworks in Vsetín to find new customers. The Lighthouse collection won the National Design Award in 1995.

datace:
rozměry: celková výška/délka 24,5 cm
výtvarný druh: sklolisované sklo
materiál: sklo, čiré
technika: foukání, opřádání
inventární číslo: U 31791
datum akvizice: 2003
místo vzniku: Vsetín
lokace: UPM/203/POSTMODERNA