Logotyp BVV

Jan Rajlich st.

Jan Rajlich st. - Logotyp BVV

Členové pracovního týmu pod vedením Jana Rajlicha st. vytvořili v letech 1975–1978 dva design manuály, ve kterých definovali Vizuální styl BVV (brněnských veletrhů a výstav. První manuál je věnován podnikové propagaci a reprezentaci BVV, druhý je zaměřen na prezentaci jednotlivých výstavních akcí. Základ vizuálního stylu tvoří logo BVV ve tvaru ozubeného kola s písmenem B uprostřed a dvě křížící se šipky, které představují průsečík mezinárodních obchodních kontaktů mezi Východem a Západem. Logo BVV vzniklo ze znaku strojírenských výstav, jehož autorem byl Adolf Pražský. Ty se v Brně konaly v letech 1955–1957. Součástí znaku je i základní parabolické nebo obdélníkové pole, které vychází z tvaru konstrukce nosných oblouků křídel pavilonu A. K tomuto základnímu znaku dotvořil Jan Rajlich v roce 1975 nový logotyp s literami BVV ve čtvercových polích jako závaznou grafickou zkratku názvu podniku Brněnské veletrhy a výstavy. Tvoří ho tři čtvercová pole, ve kterých jsou umístěny verzálky BVV. /// 


Between 1975 and 1978, members of the working team led by Jan Rajlich Sr. created two design manuals, in which they defined the Visual Style of BVV (Brno Trade Fairs and Exhibitions). The first manual is dedicated to the promotion and presentation of BVV as a company while the second is focused on the presentation of individual exhibition events. The basis of the visual style (corporate design) consists of the BVV logo in the shape of a gear wheel with the letter B in the middle and two crossing arrows representing the intersection of international business contacts between East and West. The BVV logo was a reworking of the emblem of engineering exhibitions, designed by Adolf Pražský. They were held in Brno in 1955-1957. The emblem includes a basic parabolic or rectangular field, which is based on the shape of the construction of the supporting arches of the wings of Pavilion A. To this basic emblem, Jan Rajlich created a new logotype in 1975 with the letters BVV in square fields as a binding graphic abbreviation of the name of the company Brno Trade Fairs and Exhibitions. It consists of three square fields in which the capitals BVV are placed.

datace:
rozměry: celková výška/délka 27 cm
šířka 31 cm
výtvarný druh: grafický design
námět: Písmo
materiál: plast
technika: kombinovaná technika
původnost: originální autorské dílo
inventární číslo: AJR 934
datum akvizice: 2017
místo vzniku: ČSSR
výstava: Jeskyně: Panorama designu