Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice.

Prostřednictvím této webové stránky prezentuje Moravská galerie v Brně veřejnosti své sbírky obsahující téměř 200 tisíc uměleckých předmětů nejrůznějšího charakteru. Zařazuje se tak po bok světových galerií a muzeí, které poskytují on-line veřejnosti informace o svých sbírkách umění, jež schraňují.

Více informací o sbírkách Moravské galerie v Brně

Co je on-line katalog sbírek?

Jedná se o kompletní on-line zveřejnění sbírek Moravské galerie v Brně. Webová stránka umožňuje uživateli vyhledávat sbírkové předměty dle autora, techniky, výtvarného žánru, materiálu, námětu a také místa vzniku. Přehledný on-line katalog bude postupně doplňován o další fotografie, zpřesňující informace a články, rovněž nové sbírkové předměty, které Moravská galerie průběžně získává pro své sbírky.

Jaká jsou pravidla užívání obrazových materiálů z on-line katalogu sbírek?

Katalog zpřístupňuje základní obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů spravovaných Moravskou galerií v Brně. Uživatel může obrazovou dokumentaci dále užívat pro badatelské účely, vlastní účely, studijní práce (s citačním odkazem na zdroj). Pro jakékoliv další užití, zejména publikačního a komerčního charakteru, je nutné kontaktovat Moravskou galerii.

Co Moravská galerie dále umožňuje?

V případě zájmu o publikování sbírkových předmětů nebo využití fotografií pro další účely je možné objednat tiskovou kvalitu obrazové dokumentace s licencí k užití. Více informací naleznete v sekci Repropráva.

Odborníkům, studentům a badatelům nabízíme možnost osobní prohlídky vybraných předmětů. Vzhledem k provozním a časovým možnostem našich pracovníků je třeba sjednat termín vždy dopředu. Více informací naleznete v sekci Badatelské návštěvy.

Pro instituce, které se zabývají výstavní činností a prezentací umění, umožňujeme zapůjčení sbírkových předmětů na krátkodobé výstavy i do stálých expozic. Zapůjčení však podléhá procesu schvalování na základě oficiální písemné žádosti zaslané na sekretariát Moravské galerie v Brně.

Spojte se s námi

Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty, či dotazy, které zasílejte na adresu: katalog@moravska-galerie.cz.

Katalog sbírek Moravské galerie byl vytvořen s podporou Ministerstva kultury České republiky 
a ve spolupráci se specialisty z lab.SNG.
Katalog sbírek využívá zdrojový kód Webu umenia – open source projektu Slovenské národní galérie.

Editor obsahu: Miroslav Divina
Technická správa webu: lab.SNG – Michal Čudrnák, Igor Rjabinin
Grafické řešení: Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Kolektiv.studio