Stříhali dohola malého chlapečka

Bohumír Matal

Bohumír Matal - Stříhali dohola malého chlapečka

Obraz představuje jedno z klíčových děl z počátků tvůrčí dráhy Bohumíra Matala. Malířova poetika byla v počátečních fázích jeho uměleckého vývoje silně ovlivněna civilistním programem výtvarné Skupiny 42, kam patřili umělci jako Jiří Kolář, František Gross, František Hudeček, Jan Smetana, Jan Kotík či Kamil Lhoták. Programové téma skupiny bylo „svět, ve kterém žijeme“. Obraz je prostoupen zvláštním strnulým napětím, které může připomínat atmosféru děl řecko-italského „metafyzického“ malíře Giorgia di Chirica. Námět obrazu Stříhali dohola malého chlapečka byl inspirován proslulou stejnojmennou básní Josefa Kainara, která byla součástí básnické sbírky Nové mýty vydané roku 1946. (Báseň se stala všeobecně známou především díky zhudebnění Vladimírem Mišíkem v roce 1976.) /// 


The painting is one of the key works from the early years of Bohumír Matal's creative career. In the initial stages of his artistic development, the painter's poetics were strongly influenced by the civilist programme of the Group 42 association, which included artists such as Jiří Kolář, František Gross, František Hudeček, Jan Smetana, Jan Kotík and Kamil Lhoták. The programme theme of the group was "the world we live in". The painting is imbued with a strange, rigid tension that can remind us of the atmosphere of the works of the Greek-Italian "metaphysical" painter Giorgio di Chirico. The subject of the painting They Cut Off the Little Boy’s Hair was inspired by Josef Kainar's famous poem of the same name, which was part of the poetry collection New Myths published in 1946. (The poem became widely known thanks to its setting to music by Vladimír Mišík in 1976.)

datace:
rozměry: celková výška/délka 75,5 cm
šířka 65 cm
výška s rámem 96 cm
šířka s rámem 81 cm
hloubka/tloušťka 5,5 cm
výtvarný druh: obrazy
materiál: plátno
technika: olej
původnost: originální autorské dílo
značení:
inventární číslo: A 1304
datum akvizice: 1966
výstava: Jeskyně: Panorama designu