Zátiší s podnosem

Emil Filla

Emil Filla - Zátiší s podnosem

Obraz Zátiší s podnosem představuje Fillovu originální variaci na obdobné oválné obrazy Pabla Picassa a Georgese Braqua, které oba „objevitelé“ kubismu vytvářeli kolem roku 1912. Oválnou plochu obrazu si můžeme představit jako imaginární podnos či stolní desku, kde je divákovi místo lákavých pokrmů servírována paleta jemných barevných tónů a bohatství plošných tvarů, které se navzájem překrývají. Na příkladu Emila Filly lze nejlépe pozorovat, jak během poměrně krátkého časového období v českém uměleckém prostředí vykrystalizovaly principy kubistické tvorby. Původně osamělé umělecké experimentování dvou malířů, Picassa a Braqua, se zejména u mladých českých tvůrců setkalo s tak silným a nadšeným ohlasem, že pro něj lze stěží nalézt paralelu v jiných evropských zemích. Umělci, jako byl Filla, však kubismus nepřijímali otrocky, ale obohacovali jej o osobité přístupy a nejrůznější modifikace.  ///


The painting Still Life with Tray is Filla's original variation on similar oval paintings by Pablo Picasso and Georges Braque that the two "discoverers" of Cubism created around 1912. The oval surface of the painting can be imagined as an imaginary tray or tabletop, where the viewer is served a palette of subtle colour tones and a wealth of surface shapes that overlap each other instead of tempting dishes. The example of Emil Filla is the best way to observe how the principles of Cubist art crystallised in the Czech artistic milieu over a relatively short period. The initially solitary artistic experimentation of two painters, Picasso and Braque, met with such a strong and enthusiastic response, especially among young Czech artists, that it is difficult to find a parallel for it in other European countries. Artists like Filla, however, did not accept Cubism slavishly, but enriched it with personal approaches and various modifications. 

datace:
rozměry: šířka s rámem 78,5 cm
výška s rámem 91,5 cm
šířka 58,4 cm
celková výška/délka 71,8 cm
hloubka s rámem 6 cm
výtvarný druh: obrazy
námět: Zátiší
materiál: plátno
technika: olej
původnost: originální autorské dílo
značení:
inventární číslo: A 1081
datum akvizice: 1961
výstava: Jeskyně: Panorama designu