krucifix

neurčený autor

neurčený autor - krucifix

Počátky uměleckého lití v Blansku sahají do začátku 19. století, kdy se majitelé panství Salmové-Reifferscheidtové stali největšími železářskými podnikateli na Moravě a ve Slezsku. Křehká, ale odolná litina tvořená směsí železa s uhlíkem se během 19. století stala nejrozšířenějším kovem, ale také levnější náhražkou drahých kovů. V Blansku se odlévaly litinové kříže nebo také drobné předměty podle antických předloh. Oblíbené byly těžítka, stojánky na hodiny nebo zouváky. Postupně se sortiment rozšířil o komerční litinu, která se vyvážela do Evropy, ale také do Ruska, na Haiti či do Singapuru. Nejjemnější galanterní zboží se exportovalo do New Yorku, litinová kamna do Turecka a Sýrie. Blanenská umělecká litina se už v první polovině 19. století díky svému výtvarnému provedení stala pojmem. Na rakouské živnostensko-průmyslové výstavě v roce 1835 získaly železárny prvenství a zlatou medaili.  ///


The beginnings of artistic casting in Blansko date back to the beginning of the 19th century, when the owners of the Salm-Reifferscheidt estate became the largest ironworkers in Moravia and Silesia. During the 19th century, brittle but durable cast iron made from a mixture of iron and carbon became the most widely used metal, but also a cheaper substitute for precious metals. In Blansko, cast iron crosses or small objects were cast according to ancient models. Paperweights, clock stands and bootjacks were popular items. Gradually, the range expanded to include commercial cast iron, which was exported to Europe as well as to Russia, Haiti and Singapore. The finest haberdashery was exported to New York, cast iron stoves to Turkey and Syria. Blansko artistic cast iron became a household name in the first half of the 19th century thanks to its artistic design. At the Austrian Trade and Industrial Exhibition in 1835, the ironworks won first prize and a gold medal.

datace:
rozměry: celková výška/délka 48 cm
výtvarný druh: kovyLiturgický předmět
námět: Církevní
materiál: litina
technika: lití
původnost: Neautorská dobová rozmnoženina
inventární číslo: U 29588
datum akvizice: 1990
místo vzniku: České země, Morava (?)
výstava: Jeskyně: Panorama designu