Jaro 68 - Podzim 89 Občanské fórum Československo

Aleš Najbrt

Aleš Najbrt - Jaro 68 - Podzim 89 Občanské fórum Československo

Plakát Podzim 89 / Jaro 68 symbolizuje numerologickou osudovost československých dějin. Jeho autor Aleš Najbrt se v červnu 1989 vrátil z vojenské služby a během sametové revoluce v listopadu téhož roku se zapojil do práce informačního centra v pražském Mánesu, který byl tehdy výstavní síní Svazu čs. výtvarných umělců. Během převratného dění, jehož byl přímým účastníkem, navrhl v prvních dnech sametové revoluce postmoderní typografický plakát kubizujících tvarů, jehož stranovým převrácením se odkazuje na revoluční události roku 1968. Plakát vytiskl v sítotiskové dílně na VŠUP v Praze v barevné a černobílé variantě v nákladu po 200 kusech. „My jsme s přáteli byli spíš příznivci nesametové revoluce a tvrdšího přístupu ke komunistům. Proto i můj plakát je hranatý a agresivní,“ připomíná Aleš Najbrt (viz: Filip Blažek, Plakáty sametové revoluce, XYZ 2009).

 

Aleš Najbrt (*1962) vystudoval písmo a knižní grafiku v ateliéru profesora Jana Solpery na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Na začátku devadesátých let pracoval jako art director časopisu Reflex a šéfredaktor časopisu Raut. V roce 1994 s Pavlem Lvem založili Studio Najbrt, které je v současnosti jedním z nejvlivnějších grafických studií v České republice. Vytváří vizuální identity, knihy, plakáty, výstavy, webové stránky a aplikace pro české i mezinárodní klienty. Dlouhodobé spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, skupinou Ambiente, fotografem Josefem Koudelkou, městy Praha, Ostrava a mnoha dalšími charakterizuje profesionální, výrazný a často hravý přístup, který studiu přinesl mnohá ocenění a pozornost odborných publikací z celého světa. Aleš Najbrt byl v letech 1999–2010 předsedou organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu Brno. Je členem ekvilibristického dua Thomas & Ruhller, formace Tros Sketos a zpěvákem M.T.O. Universal Praha. /// 


The poster Spring 68 / Autumn 89 symbolises the fatal numerology of Czechoslovak history. Its designer, Aleš Najbrt, returned from military service in June 1989 and during the Velvet Revolution in November of the same year became involved in the work of the information centre in Prague’s Mánes, which was then the exhibition hall of the Union of Czechoslovak Artists. In the turmoil of the revolutionary events in which he was a direct participant, during the first days of the Velvet Revolution, he designed a postmodern typographic poster with cubist shapes, which, when turned by side, refers to the revolutionary events of 1968. The poster was printed in the screen-printing workshop at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in colour and in black and white in a print run of 200. “My friends and I were more in favour of a non-velvet revolution and a tougher approach to the communists. That is why my poster is square and aggressive,” recalls Aleš Najbrt (see Filip Blažek, Posters of the Velvet Revolution, XYZ 2009).

 

Aleš Najbrt (b. 1962) studied type design and book graphics in the studio of Professor Jan Solpera at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. In the early 1990s he worked as art director of Reflex magazine and editor-in-chief of Raut magazine. In 1994 he and Pavel Lev founded Studio Najbrt, which is currently one of the most influential graphic studios in the Czech Republic. It designs corporate identities, books, posters, exhibitions, websites and applications for Czech and international clients. Long-term cooperation with the Karlovy Vary International Film Festival, the Ambiente group, photographer Josef Koudelka, the cities of Prague, Ostrava and many others is characterised by a professional, expressive, yet often playful approach that has brought the studio many awards and attention from professional publications around the world. From 1999 to 2010, Aleš Najbrt was the chairman of the organising committee of the International Biennial of Graphic Design Brno. He is a member of the equilibrist duo Thomas & Ruhller, the Tros Sketos formation and the singer of M.T.O. Universal Prague.

datace:
rozměry: celková výška/délka 84,5 cm
šířka 60 cm
výtvarný druh: grafický designplakát
materiál: papír
technika: sítotisk
původnost: autorská dobová rozmnoženina
inventární číslo: GD 25093
datum akvizice: 1996
místo vzniku: ČSSR