Olgoj Chorchoj - René

Designérská práce Bořka Šípka i výukové metody, které začal uplatňovat jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, byly pro studenty zjevením. Jedním ze zadaných úkolů bylo vybrat si historickou postavu a vyrobit předmět, který by ji mohl ilustrovat. Michal Froněk si vybral francouzského filosofa René Descartese, pro kterého vyrobil skříň jako dar od smyšleného Descartesova milence: Když ke skříni přistoupíš, uvidíš sebe; když ji otevřeš, ucítíš mě. Vedle literárního doprovodu byla součástí předkládané práce také série fotografií, na kterých jejich autorka Gabina Fárová umístila skříň např. na skládku či do různých zanedbaných zákoutí Prahy. /// 


Bořek Šípek’s design work and the teaching methods he began to apply as a teacher at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague were a revelation to his students. One of the assignments was to choose a historical figure and make an object that could illustrate it. Michal Froněk chose the French philosopher René Descartes, for whom he made a wardrobe as a gift from Descartes’ fictional lover. “When you go to the wardrobe, you will see yourself; when you open it, you will feel me.” In addition to the literary accompaniment, the work also included a series of photographs in which the photograper Gabina Fárová placed the wardrobe, for example, in a landfill or in various neglected corners of Prague.

datace:
rozměry: hloubka/tloušťka 67 cm
šířka 67 cm
celková výška/délka 185 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek skříňový
námět: Geometrie
materiál: dřevo dubové
technika: vyřezávání
původnost: výroba kusová
inventární číslo: U 31454
datum akvizice: 2000
místo vzniku: Praha
výstava: Postmoderna