Bořek Šípek - Akebia

Architekt a designér Bořek Šípek vystudoval VŠUP v Praze, po ukončení studia emigroval do Německa, kde v Hamburku studoval architekturu a zajímal se také o filozofii, divadlo a scénografii. Chtěl se stát kritikem umění a designu. Po studiích filozofie ve Stuttgartu vyučoval teorii designu na univerzitě v Hannoveru. V roce 1983 se přestěhoval do Amsterodamu, kde si založil vlastní ateliér. Koncem osmdesátých let navázal kontakty s českými skláři, v roce 1990 převzal ateliér designu na VŠUP v Praze. V osmdesátých a devadesátých letech navázal spolupráci s předními evropskými firmami, které realizovaly jeho experimentální designy (např. Vitra nebo Driade). V roce 1989 spoluzaložil sklářskou firmu Ajeto u Nového Boru. V letech 1990–1998 byl pedagogem na VŠUP v Praze, v letech 1992–2002 zároveň působil jako hlavní architekt Správy Pražského hradu.

V roce 1990 vznikla ve Štětí rodinná firma Novito, která se specializuje na realizaci náročných porcelánových produktů. Jde o jednotlivé návrhy umělců a designérů, ale také velké zakázky pro luxusní značky, jako je Louis Vuitton. V ateliéru Novito se převážně vyrábí atypický porcelán podle návrhů nejlepších designérů, vedle Bořka Šípka např. Jiřího Pelcla nebo Maxima Velčovského. Od roku 1990 se zde více než dvacet let produkovaly náročné experimentální návrhy porcelánu Bořka Šípka s množstvím citací historických stylů. /// 


Architect and designer Bořek Šípek graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, after graduation he emigrated to Germany, where he studied architecture in Hamburg and became interested in philosophy, theatre and stage design. He wanted to become an art and design critic. After studying philosophy in Stuttgart, he taught design theory at the University of Hannover. In 1983 he moved to Amsterdam, where he set up his own studio. At the end of the 1980s he established contacts with Czech glassmakers, and in 1990 he took over the design studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. In the 1980s and 1990s, he established cooperation with leading European companies, which realised his experimental designs (e.g. Vitra and Driade). In 1989 he co-founded the glass company Ajeto near Nový Bor. Between 1990 and 1998 he was a teacher at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and between 1992 and 2002 he was simultaneously the chief architect of the Prague Castle Administration.

In 1990, the family company Novito was founded in Štětí, which specialises in the realization of demanding porcelain products. These are individual designs by artists and designers, as well as large commissions for luxury brands such as Louis Vuitton. The Novito studio mainly produces atypical porcelain based on the designs of the best designers, including Bořek Šípek, Jiří Pelcl and Maxim Velčovský. From 1990, for more than twenty years, Bořek Šípek’s challenging experimental porcelain designs were produced there, with many quotations of historical styles.

datace:
rozměry: průměr/ráže 14 cm
celková výška/délka 6,5 cm
výtvarný druh: keramika
námět: Jiný
materiál: porcelán, bílý
technika: lití
původnost: autorská dobová rozmnoženina
značení:
inventární číslo: U 31052
datum akvizice: 1995
místo vzniku: Štětí
výstava: Postmoderna