neurčený autor - křeslo

Konec napoleonských válek v roce 1815 vedl k opětovnému upevnění monarchie, ale i v těchto podmínkách se dařilo postupnému rozvoji industriální výroby a měšťanská společnost bohatla. Dřívější napodobování životního stylu šlechty v podobě pompézních tvarů a bohatých ornamentů nahradil ve střední Evropě elegantní a tvarově úsporný měšťanský styl, který později dostal posměšné označení biedermeier. Nábytek z tohoto období se vyznačoval měkkými a oblými liniemi, používáním světlých dýh a kořenic. Tvarování nábytku a materiály v tomto období významně ovlivnily vynálezy prvních strojů, které postupně měnily technologii výroby: krájecí stroje na dýhy, pásové pily, strojová výroba ocelových spirálových pružin, které se používaly pro čalouněný sedací nábytek nebo i průmyslové ohýbání dřeva. ///


The end of the Napoleonic wars in 1815 led to a reassertion of the monarchy, but even under these conditions, industrial production gradually developed and bourgeois society grew richer. The earlier imitation of the lifestyle of the nobility in the form of pompous shapes and rich ornamentation was replaced in Central Europe by an elegant and formally economical bourgeois style, later derisively called Biedermeier. Furniture from this period was characterised by soft and rounded lines, the use of light veneers and burr wood. Furniture shapes and materials in this period were significantly influenced by the invention of the first machines, which gradually changed the technology of production: veneer slicing machines, band saws, the machine production of steel coil springs used for upholstered seating furniture, and even industrial wood bending.

datace:
rozměry: hloubka/tloušťka 68 cm
šířka 71 cm
celková výška/délka 86 cm
výtvarný druh: dřevonábytek a designnábytek sedací
námět: Jiný
materiál: dřevo třešňové
technika: dýhování
původnost: výroba dílenská
inventární číslo: U 17766
datum akvizice: 1962
místo vzniku: střední Evropa
výstava: Jeskyně: Panorama designu