Podobizna mladého Offermanna

Jan Ondřej Gebhardt

Jan Ondřej Gebhardt - Podobizna mladého Offermanna

Offermannové patřili k průkopnickým brněnským podnikatelským rodinám. Vybudovali jednu z technicky nejprogresivnějších textilních továren v Brně a svou podnikatelskou a veřejnou činností formovaly tvář města. Offermannova továrna si vydobyla postavení strategického dodavatele pro habsburskou armádu. Výroba se postupně zaměřila na vojenská sukna pro srbskou, rumunskou, tureckou i egyptskou armádu. Rodinní příslušníci se také zajímali o rozvoj brněnských parků a velmi iniciativně podporovali Moravské průmyslové muzeum. V roce 1817 byl do Offermannovy továrny instalován parní stroj vyrobený v Londýně. Další parní stroj již dodala v roce 1825 firma Luz a Schöll ze Šlapanic a třetí v roce 1836 Salmovy železárny v Blansku. V roce 1851 továrna zavedla první mechanické tkalcovské stavy na Moravě. ///


The Offermanns were one of Brno's pioneering business families. They built one of the most technically progressive textile factories in Brno and shaped the face of the city through their business and public activities. The Offermann factory earned the position of strategic supplier to the Habsburg army. Production gradually focused on military cloth for the Serbian, Romanian, Turkish and Egyptian armies. Family members were also interested in the development of Brno parks and took great initiative in supporting the Moravian Industrial Museum. In 1817, a steam engine made in London was installed in Offermann's factory. Another steam engine was delivered in 1825 by Luz and Schöll from Šlapanice and a third in 1836 by Salm's Ironworks in Blansko. In 1851 the factory introduced the first mechanical looms in Moravia.

datace:
rozměry: celková výška/délka 26 cm
hloubka/tloušťka 5,5 cm
šířka s rámem 31,5 cm
šířka 19 cm
výška s rámem 38,5 cm
výtvarný druh: obrazy
námět: Portrét
materiál: kov, plech
technika: olej
původnost: originální autorské dílo
značení:
inventární číslo: Z 156
datum akvizice: 1946
místo vzniku: Morava (Brno)