pohár válečný

Klemens Frömel

Klemens Frömel - pohár válečný

Zdobený pohár podle návrhu Clemense Frömmela vyrobila sklárna S. Reich & Co. v roce 1914. Firma patřila k nejvýznamnějším výrobcům skla v habsburské monarchii. Produkovala luxusní i užitkové broušené, lisované, tabulové, okenní a osvětlovací sklo, láhve či skleněné zboží pro stavební, lékárnické a potravinářské účely. Během první světové války, v roce 1915, uspořádalo vídeňské uměleckoprůmyslové muzeum výstavu skla Kunst- und Exportglass na podporu jeho ztíženého vývozu. Na této výstavě, která poté putovala mimo jiné do Brna, Berlína a Stockholmu, se představila série prací, které měly svým dekorem připomínat válečné události. Jednalo se především o skla zdobená rytinou, brusem či emailovými barvami, jež byla dekorována nápisy s hesly, letopočty či barvami válčících stran. ///


The decorated goblet was designed by Clemens Frömmel and produced by S. Reich & Co. in 1914. The company was one of the most important glass manufacturers in the Habsburg Empire. It produced luxury and utility cut, pressed, sheet, window and lighting glass, bottles and glassware for building, pharmaceutical and food purposes. During the First World War, in 1915, the Vienna Museum of Applied Arts organised the Kunst- und Exportglass exhibition of glass in order to support its difficult export. The exhibition, which then travelled to Brno, Berlin and Stockholm, among other places, featured a series of works whose decoration was intended to commemorate the events of the war. They were mainly glasses decorated with engraving, by cutting or with enamel paints, bearing inscriptions with slogans, years or colours of the warring sides.  

datace:
rozměry: průměr/ráže 6 cm
průměr/ráže 4,6 cm
celková výška/délka 10,5 cm
výtvarný druh: sklolisované sklo
námět: Historie
materiál: sklo, čiré
technika: malování emaily
inventární číslo: U 11298
datum akvizice: 1915
místo vzniku: Morava
výstava: Jeskyně: Panorama designu