Obelisk T 951 00

Jiří Laštovička

Jiří Laštovička - Obelisk T 951 00

Jiří Laštovička vystudoval VŠUP v Praze v ateliéru keramiky a porcelánu Otto Eckerta. Poté pracoval jako designér pro Vývojový závod v Lesově u Karlových Varů, od roku 1981 působil v ÚBOKu v Praze, pro nějž navrhoval vzorové porcelánové kolekce. V devadesátých letech spolupracoval s podnikem Karlovarský porcelán jako designér firmy Porcela Plus, a. s., pro který navrhoval jídelní, čajové či kávové soubory. Jako designér porcelánových souborů spolupracoval následně s firmou Thun 1794, a. s. a Thun Studio, s. r. o. v Lesově i s dalšími porcelánkami. Zároveň se věnuje volné keramické plastice.

Manufaktura Thun Studio v Lesově u Karlových Varů byla součástí výrobců porcelánu Thun a patřila firmě Porcela Plus, a. s. Původně se zde vyvíjely nové produkty pro ostatní porcelánky v malých prototypových sériích, postupně se výroba soustředila na výtvarně náročné exkluzivní soubory s vysokým podílem ruční práce. Na tomto vývoji se podílela řada špičkových designérů, kromě Jiřího Laštovičky např. Václav Šerák. Laštovička zde mohl bohatě uplatnit svou tvůrčí kreativitu a fantazii, jeho soubory překračují hranici pouhé funkčnosti směrem k svobodnému a individuálnímu projevu. /// 


Jiří Laštovička graduated from the Ceramics and Porcelain Studio of Otto Eckert at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. He then worked as a designer for the Development Plant in Lesov near Karlovy Vary, and from 1981 he worked at ÚBOK in Prague, for which he designed model porcelain collections. In the 1990s he cooperated with Karlovarský porcelán as a designer for Porcela Plus, a. s., for which he designed dining, tea and coffee sets. As a designer of porcelain sets, he subsequently collaborated with Thun 1794, a. s. and Thun Studio, s. r. o. in Lesov and for other porcelain factories. At the same time, he has been engaged in non-commissioned ceramic sculpture.

The Thun Studio factory in Lesov near Karlovy Vary was part of the Thun porcelain manufacturers and belonged to Porcela Plus, a. s. Initially, new products were developed there for other porcelain factories in small prototype series, gradually the production focused on artistically demanding exclusive sets with a high proportion of handmade work. Many top designers participated in this development in addition to Jiří Laštovička, such as Václav Šerák. Laštovička was able to abundantly employ his creativity and imagination there, his sets going beyond mere functionality towards free and individual expression.

datace:
rozměry: celková výška/délka 10,5 cm
celková výška/délka 16 cm
výtvarný druh: keramika
námět: Jiný
materiál: porcelán, bílý
technika: lití
původnost: výroba tovární
značení:
inventární číslo: U 32343/ab
datum akvizice: 2010
místo vzniku: Lesov
výstava: Postmoderna