kolekce Merino Recycled

Teresa Rosalie Kladošová

Teresa Rosalie Kladošová - kolekce Merino Recycled

Tereza R. Kladošová je absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ateliéru módní tvorby na UMPRUM. Vtipně balancuje na hraně uměleckého díla a oděvu, experimentuje s různými technologiemi (tkaní, strojová pletáž). Absolvovala studijní pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě, Leeds University v Leedsu a stáž ve studiu Anne Sofie Madsen v Kodani. Během studia si založila vlastní módní značku. Jako jedna z nejzajímavějších osobností nastupující generace oděvních designérek prezentovala své kolekce na prestižní módní akci Mercedes-Benz Prague Fashion Week, v roce 2014 byla nominována na Národní cenu za studentský design a do kategorie Objev roku v soutěži Czech Grand Design. Ve sbírce módy Moravské galerie jsou dva její modely z kolekce Miau 2014 vytvořené gobelínovou technikou, s níž byla jako rodačka z Valašského Meziříčí, sídla Moravské gobelínové manufaktury, v blízkém kontaktu. V roce 2016 prezentovala v prostoru Design Live v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie svou kolekci Chataři, kde pracovala s tradiční technikou pletení a kombinovala ji se strojní pletáží a ručním háčkováním. V kolekci Merino Recycled použila netkanou textilii. Na její výrobu sbírala odpadní merino vlnu z textilních továren, kousky merina pak skládala do grafických koláží, které fixovala plstěním ve firmě Netex v Děčíně. Za tuto kolekci získala cenu Grand designérka roku 2018 v soutěži CGD. S Annou Štěpánkovou tvoří autorské koberce a tapiserie.


A graduate of Tomáš Baťa University in Zlín and the Fashion Design Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She wittily balances on the edge of artwork and clothing, experimenting with different technologies (weaving and machine knitting). She has completed study stays at the Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem, Leeds University in Leeds and interned at Anne Sofie Madsen’s studio in Copenhagen. During her studies she founded her own fashion label. As one of the most interesting figures of the emerging generation of female fashion designers, she presented her collections at the prestigious fashion event Mercedes-Benz Prague Fashion Week, and in 2014 she was nominated for the National Student Design Award and the Discovery of the Year category in the Czech Grand Design competition. In the Moravian Gallery’s fashion collection there are two of her models from the Miau 2014 collection created using the tapestry technique, with which she was in close contact as a native of Valašské Meziříčí, the seat of the Moravian Tapestry Workshop. In 2016, she presented her Weekend Cottagers collection in the Design Live space at the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery, where she worked with the traditional knitting technique and combined it with machine knitting and hand crochet. In her Merino Recycled collection she used non-woven fabric. For its production she collected waste merino wool from textile factories and then folded the merino pieces into graphic collages, which she fixed by felting in the Netex company in Děčín. For this collection, she won the Grand Designer of the Year 2018 award in the CGD competition. With Anna Štěpánková she creates original carpets and tapestries.

datace:
výtvarný druh: textiloděvy
materiál: vlna
technika: netkaná textilie
původnost: originální autorské dílo
inventární číslo: U 33639
datum akvizice: 2019
místo vzniku: Praha, Děčín
lokace: UPM/204/MOLO