šaty s vlečkou

Denisa Nová

Denisa Nová - šaty s vlečkou

Denisa Nová, rodačka z Brna, je výraznou vizionářskou osobností českého oděvního designu. Vystudovala oděvní design na Technické univerzitě v Liberci a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 1999 vede vlastní studia v Brně a Praze zaměřená na design a tvorbu dámských oděvů, včetně kolekcí doplňků a obuvi. Byla mnohokrát nominována na cenu Módní designérka roku v soutěži Czech Grand Design, v roce 2006 tento titul získala. Několikrát dostala Cenu šéfredaktorů Designbloku. Její kolekce jsou mnohovrstevnaté, intuitivní, charakterizuje je čistota a jednoduchost, pracuje s nenápadnými detaily, které definují celek oděvu. Její modely jsou vždy nositelné, přesto stojí zcela mimo módní trendy. Ikonické šaty z kolekce Virus Evolution autorka pojala nově, jejich kouzlo tkví ve variabilitě. Dlouhé šaty s vlečkou se dají přetvořit do několika různých variant. Jednoduchou proměnou lze docílit deseti různých podob šatů.


Denisa Nová, a native of Brno, is a prominent visionary of Czech fashion design. She studied fashion design at the Technical University in Liberec and Tomáš Baťa University in Zlín. Since 1999, she has been running her own studios in Brno and Prague, concentrating on the design and creation of women’s clothing, including collections of accessories and footwear. She has been nominated for the Fashion Designer of the Year award in the Czech Grand Design competition several times and won the title in 2006. She has also received the Designblok Editors-in-Chief Award several times. Her collections are multi-layered, intuitive, characterised by purity and simplicity, working with subtle details that define the whole garment. Her models are always wearable, yet they are completely outside fashion trends. The iconic dresses from the Virus Evolution collection have been reimagined by the designer – their charm lies in their variability. The long dress with a train can be transformed into several different variations. Ten different forms of dress can be achieved with a simple transformation.

datace:
výtvarný druh: textiloděvy
materiál: vlákna polyamidová (PAD)
technika: šití
původnost: originální autorské dílo
inventární číslo: U 33985
datum akvizice: 2020
místo vzniku: Brno
výstava: Fashion 2000+