Alois Metelák - váza

Alois Metelák navrhoval tvary, na které se ve sklářské škole v Železném Brodu brousilo, rylo a malovalo. Jeho cílem bylo vytvořit ze školy ohnisko nové sklářské tvorby, podnítit design logicky strukturovaných předmětů odpovídajících moderní společnosti. Před rokem 1930 čerpal inspiraci zejména z avantgardního švédského sklářství, v brusu se oprostil od ornamentu, nádoby pouze hranoval, nebo rytmicky členil povrch jednoduchým brusem v souladu s tvarem. V té době hodně používal barevnou sklovinu tlumených ušlechtilých tónů. Metelákovo nápojové sklo se už v roce 1928 prodávalo v Krásné jizbě, patřil tak k průkopníkům spolupráce designéra na návrzích předmětů každodenní potřeby. Váza byla v roce 1928 vystavena na Výstavě soudobé kultury v Československu, uspořádané na nově vybudovaném brněnském výstavišti v Pisárkách k desátému výročí vzniku Československa. ///


Alois Metelák designed shapes that were ground, engraved and painted at the glass-making school in Železný Brod. His aim was to make the school a focal point for new glassmaking, to encourage the design of logically structured objects appropriate to modern society. Before 1930, he drew inspiration mainly from avant-garde Swedish glassmaking; he refrained from ornamentation in the cut, merely edging the vessels or rhythmically articulating the surface with a simple cut in accordance with the shape. At that time he used a lot of coloured glass with muted noble tones. Metelák's drinking glasses were sold at Krásná jizba as early as 1928, making him one of the pioneers of the designer's collaboration in the design of everyday objects. The vase was exhibited at the Exhibition of Contemporary Culture in Czechoslovakia held at the newly built Brno Exhibition Centre in Pisárky in 1928 on the tenth anniversary of the founding of Czechoslovakia.

datace:
rozměry: celková výška/délka 28,8 cm
výtvarný druh: sklolisované sklo
materiál: sklo, čirá
technika: broušení
původnost: originální autorské dílo
inventární číslo: U 11845
datum akvizice: 1928
místo vzniku: Železný Brod
výstava: Jeskyně: Panorama designu